Bayerischer Schachbund e.V. » Schwaben » Augsburg » BCA Augsburg

27130 BCA Augsburg

Mitglieder

SpNr Name Status
27130-25 Anwuli, Daniel aktiv
27130-1 Arnaudov, G. Petar aktiv
27130-3 Howell, James C aktiv
27130-6 Kukov, Velislav aktiv
27130-7 Kulaots, Kaido aktiv
27130-8 Levitt, Jonathan P aktiv
27130-9 Lipok, Christoph aktiv
27130-10 Nestorovic, Nikola aktiv
27130-27 Papp, Gabor aktiv
27130-11 Pitl, Gregory aktiv
27130-28 Pitl, Jarno aktiv
27130-17 Pitl, Johannes passiv
27130-21 Postny, Evgeny aktiv
27130-18 Prusikin, Michael aktiv
27130-13 Rozentalis, Eduardas aktiv
27130-24 Rupprecht, Andreas aktiv
27130-14 Schmittdiel, Eckhard aktiv
27130-15 Stankovic, Milos aktiv
27130-29 Wegerer, Fred aktiv
27130-30 Yanev, Pavel aktiv
27130-26 Zeller, Frank aktiv

Vorstand

Funktion Name
Turnierleiter Pitl, Johannes
Alternativer Postemp Pitl, Johannes